Om EcoSprint

Vi kopplar samman konsulter inom ekonomi och administration med dig som behöver extra resurser i ditt företag för en kortare eller längre tid.

Vår styrka är att vi i ”mamma” Ecofront har 7 ekonomer inhouse som kan rycka in vid sjukdom eller fungera som bollplank vid behov. Vi kan erbjuda en mycket flexibel lösning med en trygg backup vilket gör att du som kund aldrig behöver vara orolig. Vi har bredden och kompetensen att hjälpa stora och små företag med den resurs som behövs från administratör till ekonomichef, alltid med 100% backup.

Hege Lönnar kommer att vara affärsområdeschef samt konsultansvarig. Hege kommer till oss från Sprint-bolagen där hon har arbetet de senaste 12 åren med rekrytering och konsultuthyrning.

EcoSprint i Dalarna AB är ett nystartat dotterbolag till redovisningsbyrån Ecofront Ekonomi & Redovisning AB.

Så här skrev en av våra kunder när han fick information om oss: ”Förmodar att Eco syftar på Ekonomvinklingen men jag fick även associationer till Ekologiskt och Hållbart som i kombination med Sprint blir lite spännande. D.v.s ni jobbar långsiktigt och hållbart med era ekonomrekryteringar men är vana att sprinta på också om så krävs, precis som vi ekonomer i vardagen jobbar! ”.

Exakt så är det! 🙂

Kontaktinformation Hege:
Telefon: 023 – 702 22 42 alternativt 070 – 676 91 11

E-mail: hege@sprinteconom.se

Att hyra in personal

I olika skeden av ett företags utveckling behövs olika typer av kompetens. Att tillfälligt kunna sätta in en kvalificerad resurs under en förändringsprocess, vid hög arbetsbelastning eller när ordinarie personal är frånvarande är en effektiv och flexibel lösning.

Fördelar med att hyra en konsult

– Inga rekryteringskostnader.

– Inga kostnader för eventuell sjukfrånvaro eller semester.

– Rätt kompetens och erfarenhet vid rätt tillfälle.

– Konsulten sätter sig snabbt in i uppdraget och genomför de åtgärder som krävs.

– Konsulten ansvarar för att uppdraget genomförs så effektivt som möjligt.

– Konsulten bidrar med erfarenhet och kunskap från liknande uppdrag

– Som kund betalar du endast för den tid som arbetet utförs.

Hur det fungerar

Vi börjar med att ta reda på så mycket som möjligt om uppdraget och företaget. Vi presenterar sedan rätt konsult som matchar uppdraget. Vi tar fullt ansvar för att allt fungerar som tänkt och följer upp löpande. Konsulten tar ansvar för att uppdragets arbetsuppgifter blir genomförda och att förväntningarna från våra kunder infrias.

Sannolikt kommer du att ha bråttom att få någon på plats och vi finns här för att se till att det händer. Vår konsultchef följer våra konsulter nära i deras uppdrag för att säkerhets ställa deras välbefinnande och prestationer i uppdraget. Vi vet att trygga välmående konsulter som känner sig sedda presterar bättre på sina uppdrag hos våra kunder. Vi kvalitetssäkrar att din konsult kommer att leva upp till dina förväntningar.

Våra konsulter

Våra konsulter är väl meriterade och genomgår kompetensutveckling vid behov. Vi har täta möten med våra konsulter och arbetar med handledning och coachning för att våra konsulter ska känna sig trygga och tillföra så mycket som möjligt på sina uppdrag. Vi skal må bra på jobbet och lägger mycket tid på närhet till våra konsulter. Meningsfulla arbetsuppgifter, trygghet och tillit, att bli sedd, få feeedback och känna tillhörighet är alla faktorer som gör att man trivs. Trivs man på sitt jobb så stannar man ofta länge det är enkel matematik. Vår ambition är att uppfylla dessa parametrar som i sin tur gör att du som kund kan känna dig trygg med att konsulten stannar på uppdraget så länge det finns ett behov.