Välkommen till EcoSprint

Hyr en konsult

– Inga rekryteringskostnader.

– Inga kostnader för eventuell sjukfrånvaro eller semester.

– Rätt kompetens och erfarenhet vid rätt tillfälle.

– Konsulten sätter sig snabbt in i uppdraget och genomför de åtgärder som krävs.

– Konsulten ansvarar för att uppdraget genomförs så effektivt som möjligt.

– Konsulten bidrar med erfarenhet och kunskap från liknande uppdrag

– Som kund betalar du endast för den tid som arbetet utförs.

Kontakta hege@sprinteconom.se